“The making of” de 4e serie Berken van porselein.
Deze berken zijn ontstaan na een tocht door een afgebrand bos in Noorwegen.